‘I am the Head of State and Government and the Commander in Chief of the Defence Forces’ – Mugabe

19

Harare(ZimEye)- Zimbabwe-President Mugabe has instructed the Herald and the Zimbabwe Broadcasting Corporation to refer him as the Head of State, Government and Commander in Chief of the Defence forces whenever a report is made.

Mugabe’s spokesman George Charamba wrote to the two state media instructing them to refer Mugabe with the titles following continued referral of Prime Minister Morgan Tsvangirai as the head of Government.

According to the political agreement, Tsvangirai is supposed to be the head of Government as he oversees Government business and policies.

After the formation of the new Government, Tsvangirai was referred to as the head of Government.

Mugabe is understood to have been angered after the state media reported that Tsvangirai met his counterpart Gordon Brown during his tour of Europe.

Brown is the Prime Minister of Britain and he is the head of state and Government.

“The feeling at Mugabe’s office was that Tsvangirai was treated as the head of state when he visited the US and Europe last month. In Germany he was given the honour of inspecting a Guard of Honour. This did not go down well with Mugabe and he made it clear that it must be cleared who is in charge. That is why every time he is now referred as the Head of State and Government and the Commander in Chief,” a source at ZBC said.

The source said Charamba has instructed the state broadcaster “to send the message clear to the people.”

Charamba was quoted in the state media saying it must be noted that Tsvangirai was “just a senior minister.”

It has never been clear on what powers Mugabe and Tsvangirai will both wield in the Government.

On most cases, the two have said conflicting statements indicating confusing the country on who had the final say on may issues. At one time Mugabe was quoted saying he would introduce the Zimbabwe dollar but Tsvangirai later said this was impossible leaving the country confused on what was the final position. (ZimEye, Zimbabwe)

 • Jikinya

  Haiwawo bunch of numskulls,tinodya matitles here isusu.Uchafa chete Mugabe very soon rather than later.Misoro yakazara mvura

 • Wezhira Wezhara

  It shows how confused people at the top are. Who is in charge Mugabe or Charamba and is it true Mugabe is worried about these trivialities or its these idiots around him. Oh by the way they forgot to add Supreme Leader and First Secretary

 • http://na Sid

  They also forgot to cite his degrees in violence.

 • COMRADE PUTIN

  WHETHER MUGABE IS WRONG OR NOT, WE NEED TO KNOW THE TRUTH. WHO IS THE HEAD OF THIS OR THAT?

 • SONGI

  obvious,Mugabe is the head of tate,president of zimbabwe. who doesn’t know that.he was elected by people and he won the elections.thats all. …and we still needed him to serve another term and we are going to vote for him.

 • http://zimeye.org VINTI

  WHICH COUNTRY DO YOU LIVE IN MR.SONGI AND I USE THE TERM MR VERY LOOSELY?
  PEOPLE LIKE YOU ARE THE ONES THAT ARE PULLING THIS COUNTRY BACKWARDS.YOU ARE AN IDIOT STUPID NICOMPOOP!

 • samantha makopo

  WHAT I WOULD LIKE TO SEE IS ACTION .WHAT IS THE WORLD DOING ABOUT ALL THIS.WE CAN TALK TILL WE ARE TIRED WE WANT ACTION .ITS POINTLESS TO BE POINTING FINGERS AT EACH OTHER WHILST WE ARE DYING .WE NEED TO PETITION THE SUPER POWERS FOR HELP .WE WANT ACTION NOW,
  FED UP

 • http://Yahoo PHEY MAPS

  Vana Songi ndivo vayavaya. Siyanai navo.Akawina maelections ndiye mukuru.Ndezvavo izvo.Hatidyi izvozvo.

 • http://none R D musununguri

  they also forgot to mention Patron of the War Veterans. thats why nyika yakaurawa. all these responsibility for a harahwa zvayo isisina pfungwa dzinotora mushe

 • DjEsco

  Songi ari kuluma, but anyway im****.We are not concerned about whose in charge. Kasi Kulu vanenge vakutwanya coz he once commented kuti they are tripplets with the two MDC’s, saka handizive hangu kuti pamatripplets pane mukuru here, kana aripo handiti zvinonzi anopedzisira kubuda ndiye mukuru, so in this case it will be the PM coz he was the last born.

 • Chopper Chopper

  Gushunga havasisina pfungwa, ngativaregerere, mabenzi are the people around him, vanaCharamba nevamwe vavo. Vachamama zvavo, Days are numbered. Vachatizira murwizi, and rwizi rwuchavaramba, vachatizira mumakomo, makomo achanyura kani, mirai zvenyu muone, takavamaka fongo chaiyo. Vanoita bishi rekunyengera Khule kuti vaite sevanotwaya kuri kuda kuSaver maInterests avo. Mirai zvenyu, kunyanya ari iye Charamba uyu. Robert zvake nguva ndiyo yangova kumuperera aionawo moto futi, he has to hang on kusvika 6 feets, utwu twupfana utwu, mheno zvatwo

 • MUSORO WENYOKA

  Bob ndiye mukuru plus achatonga kusvikira afa. Ishe anotonga kusvikira afa. Zvenyu zve Western democracy pasi nazvo.

 • ZAKHE NDLOVU

  mugabe matibili is a power drunk lunatic that has been on the loose for too long hence he has a cocoon around him that tells him he is everything. thus what fools call education in zimbabwe. how can this baboon not see that he is creating another somalia. what big egos we have to contend with. this malawian is ego centric and a pyschopath. so stupid that he believed diesel could ooze out of rock, fooled by an old hag what leadership is that. we have been misled for 3 decades, go back to malawi msuzo nyoko, golo nyoko. try your luck set your CIOs on me tough luck you can’t touch me mbumbu nyoko ebolileyo

 • ZAKHE NDLOVU

  mugabe you are nothing but a ****** or golo or mbumbu or ****** just go to hell and meet your mother who was ****** and could ***** any dog so long as a ***** was available.

 • SONGI

  musoro wenyoka , uri right kani. vaudze chokwadi chiri pachena. vanoda kupikisana nezviripo. aaH! Djesco uri ****** nhai. mungatuka President Mugabe asi ndivo vari kutungamirira zimbabwe parizvino. nzwisisai imi ****** ******.

 • ZORORAI

  CHOPPER CHOPPER,PLEASE NDAPOTA USATUKA PRESIDENT WEDU NHAIKA.WAVA KUFARISA MANJE. URI FUZA HAIKONA. UCHAMUWANEPI PRESIDENT AKASHINGA SA VA MUGABE. MUNHU AKAORORA MABHUNU CHAIWO, UMWE WAWAKANZWA KUTI AKAROVA BHUNU KUSVIKA ********. NDIYANI KUNZE KWE VANHU VE MUZIMBABWE. TIREGERE TITORE MAPUZI ZVEDU ISU, VAMUGABE VACHITI TUNGAMIRIRA

 • simon

  tiri kuverenga hapana chisina magumo, vakati tichaonana pakuyambuka.Iwo mafiro emukoma wake banda hapanawo anomurangaridza asi musadaro imi vana munangagwa, charamba nana nkomo muchikwidza munhu mumupopo isu takatotsvaga mombe yekubaya pamutambo wacho musazonoka kuridza mhere kana she vaondomoka zvenyu zvokuti panofanira kupera mwedzi zvaiitwa madzishe ana Mambo dendera vaiva vevanhu kwete vechindini ava asi tingwarire kuti anotora ropa ramai tikamirira mahara vakatozouya kurwedu rufu ko ivo baba vacho vachiri vapenyu here izvo zvokutungamirirwa nemhunhu watisingazivi kwaakabva ndizvowo zvinotipa jambwa dai taiziva kana pavavete taindovateterera kuti vatibatsirewo nekutibvisira icho chirwere chechiva chokusabvisa mazino

 • Varozvi Bvumavaranda

  Zvakaitwa takazviona,taimbotsigirawo but ushe madzoroka nhai veduwe Nyika yaondongeka vanhu ve Zanu pf hamudzidzi makaita seiko work up and smell the coffee.kubva zvamatora minda yacho makaitei nayo mdhara akura hazvichinji tipeiwo zvitsva kwete cheap politics dzakapusa kudaro

 • Makwaz

  A rose by any other name will still smell the same. Embellishing will not change content.